Tải app Scratch Day rồi nhập mã "2382068248748482" để nhận thưởng.
App cào thưởng trả về paypal