ชอบใครบาง คนมีแฟนยังเลยครับทุกวันแต่มันจะไม่ไปเรียนที่อื่นก็จะ