Purchase Order hay còn có ký tự viết tắt là P/O được hiểu là đơn đặt hàng được người mua (Buyer) gửi cho người bán (Seller) để xác nhận các thông tin cần thiết về việc mua hàng.

Bên cạnh đó, Purchase Order còn được xem như một loại giấy tờ được ủy quyền trong lĩnh vực giao dịch và kinh doanh. Tất cả các giao dịch mua bán khi được thực hiện bằng đơn đặt hàng Purchase Order đều cần được ký tên và đóng dấu. Khi người bán và người mua đồng ý, Purchase Order sẽ mang tính ràng buộc tương tự như hợp đồng.
https://ko-box.net/article/vie....w/code/blog/codeNo/4

image