Theo Tiếng anh, Tracking được dịch ra với nghĩa là theo dõi. Trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế, Tracking xuất phát từ cụm từ Tracking number – dãy mã số được in trên các gói hàng.

Cụ thể hơn, khi bạn mua hàng trực tuyến trên các website online thì các trang web này sẽ gửi cho bạn một dãy số để bạn dễ dàng xác nhận đơn hàng của mình. Đó chính là Tracking hay tracking number.

Trong quá trình đóng gói, Tracking number xuất hiện trên nhãn dán của thùng hàng và thường được đọc bằng máy quét mã vạch hoặc bằng mắt thường. Mã số Tracking cũng có thể xuất hiện trên hóa đơn của người gửi hoặc người nhận hàng.

Tóm lại Tracking là một phương pháp để theo dõi đơn hàng của bạn thông qua việc cung cấp dãy số riêng, được các nhà vận chuyển gửi cho bạn khi bạn xác nhận đơn hàng mua sắm online.
https://ko-box.net/article/vie....w/code/blog/codeNo/4

image