ể được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì căn cứ pháp lý theo quy định của nghị định 100/2018/NĐ-CP. Yêu cầu cụ thể như sau:
Công ty phải có ngành nghề hoạt động chính đến lĩnh vực xin cấp, các hợp đồng và biên bản nghiệm thu phải đáp ứng được yêu cầu. Đối với hạng 1 phải có ít nhất 1 hợp đồng và biên bản nghiệm thu của công trình hạng 1 hoặc 2 hợp đồng của công trình hạng 2 trên cùng 1 hạng mục muốn xin. Các hợp đồng phải ký trước thời điểm tháng 9/2016.
Ví dụ: công ty xin lĩnh vực thi công phải có ít nhất 1 hợp đồng thi công và bbnt hạng 1 hoặc 2 hợp đồng thi công hạng 2
Cá nhân chủ chốt trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực xin cấp.
Công ty bạn mới thành lập được 3 năm mà thời điểm hợp đồng như vậy thì chỉ xin được hạng 2 tại sở xây dựng.
Để có thể biết thông tin và dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 vui lòng truy cập địa chỉ sau:
https://vienquanlyxaydung.com/....chung-chi-nang-luc-x

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1 - Viện Quản lý Xây dựng
vienquanlyxaydung.com

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1 - Viện Quản lý Xây dựng

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 tại Bộ Xây Dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP, thông tư 08/2018/TT-BXD. Thủ tục nhanh chóng, chi phí thấp