CÁCH TẠO USB CÀI ĐẶT NHIỀU WINDOWS BẰNG Yumi
http://cracksbm.com/yumi/
Các công cụ cần chuẩn bị
https://trello.com/c/GQSlhKle/....34-download-yumi-201
- Bộ Windows muốn cài đặt (như Windows 7 32bit/ 64bit, Windows 8 32bit/ 64bit, Windows 8.1 32bit/ 64bit, Windows 10 32bit/ 64bit, v.v…), dạng file nén ISO, các bạn có thể tải về theo 1 trong 2 cách sau, nhớ kiểm tra mã Hash sau khi tải về để đảm bảo file sạch, an toàn và không bị lỗi khi sử dụng.
https://www.minds.com/newsfeed/993459441463586816
- Công cụ Yumi, dùng để tạo USB cài đặt nhiều Windows, file có dạng .RAR, sau khi tải về dùng winrar xả nén được file YUMI-2.0.6.4.exe, tải về tại https://mshare.io/file/IssTFd , có dung lượng 1.67MB.
https://www.reddit.com/user/Ng....uyenHai123PC/comment
- 1 USB có dung lượng càng nhiều càng tốt để chứa nhiều bộ cài đặt Windows, bài viết này dùng USB có dung lượng 64GB.
https://www.pinterest.com/pin/616078424007381786
- 1 USB có dung lượng càng nhiều càng tốt để chứa nhiều bộ cài đặt Windows, bài viết này dùng USB có dung lượng 64GB.
https://www.scoop.it/topic/inh....-vi/p/4108776623/201