Diện tích nhà vệ sinh này chủ yếu thiết kế nhằm mục đích vệ sinh cá nhân là chính, không nên bao gồm cả việc tắm rửa ở đây. Với thiết kế nhỏ như vậy thì bạn cần chú ý đến diện tích của cửa ra vào cũng như phần diện tích dành cho bông rửa mặt.
Xem thêm: https://nhaonghiendaiktv.site1....23.me/my-blog/nhung-

Like