Điểm vượt trội của hình thức trả góp qua chính là khách hàng sẽ không cần phải ra cửa hàng để đóng tiền trực tiếp, chỉ cần thanh toán các khoản này theo phương thức và thời hạn thanh toán thông thường của . Khoản tiền phải trả góp sẽ được hiển thị trên bảng sao kê hàng tháng gửi đến khách hàng.
Vay tín chấp ngân hàng VPBank có các ưu điểm: Lãi suất thấp hơn, thủ tục hồ sơ rõ ràng, thời gian giải quyết hồ sơ vay nhanh chóng. Khách hàng không mất bất kỳ khoản phí nào khác. Và không bị rủi ro khác.
>>Xem thêm: https://thebank.vn/blog/14120-....vay-tien-tra-gop-cua
#vaytragop #vayvon #thebank #vaytientragop #vay_trả_góp #vayvontragop

image