Bắt nguồn từ mong muốn xây dựng một nông trại dược chất Việt 100% cho người Việt, Cở sở Dược cựu truyền Thái Sơn đã được ra đời.
cơ sở đặt trên mảnh đất phì nhiêu, trù mật của các người nông dân Hải dương, từng luống thảo dược cây thuốc được săn sóc dưới bàn tay những người dân cày chuyên cần, chân chính.

Chúng tôi kiêu hãnh là công ty cung ứng hàng trăm mẫu dược chất, thảo dược quý hãn hữu ở Việt Nam cho các nhà thuốc, phòng khám, hạ tầng sản xuất. Chất lượng nguồn dược chất được chứng mình bằng chính nhãn hiệu dược liệu Thái sơn.
có định hướng lấy lợi ích cùng đồng khiến nền móng cho mọi hoạt động, hạ tầng dược chất Thái sơn cam kết cung ứng các sản phẩm từ dược liệu sạch, sở hữu nguồn cội căn nguyên rõ ràng và được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
dược liệu Thái sơn đã và đang liên kết có những nhà kỹ thuật bậc nhất Việt Nam trong ngành nghiên cứu dược phẩm, đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu vào công nghệ để đáp ứng các sản phẩm chất lượng và dị biệt nhất, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cùng đồng - một sứ mạng cao cả của ngành dược nói chung và của dược liệu Thái sơn đề cập riêng.
Xem thêm tại: https://duoclieuthaison.com/