Người thân hay chính là những người bên cạnh và quan trọng nhất với chúng ta
https://nhacaiso.vn/mo-thay-nguoi-than/

image