Mơ thấy máu thường đem lại cảm giác sợ hãi cho mọi người, nhưng chưa chắc mọi giấc mơ liên quan đến máu đã mang lại những điềm không lành
https://nhacaiso.vn/ngu-mo-thay-mau-danh-con-gi/

image