Công tắc đơn 16A một chiều 80101
Viền ngoài 95*102mm
Sản phẩm được bảo hanh 30 tháng
Thích hợp với đế âm vuông 45DH86 và 60710-50
Có thể lắp vào khung đơn, khung đôi, hoặc khung 3 của series V8
http://lapcamerahaiphong.net/c....ong-tac-don-16a-mot-

image