Nếu ai đang quan tâm đến Tài chính cá nhân thì hãy tham gia ngay khóa huấn luyện tài chính cá nhân tại Verco: https://www.verco.vn/chien-luo....c-tai-chinh-ca-nhan.