Azithromycin là một thuốc khá đặc biệt vì tính chất dược lý cũng như sinh khả dụng. Việc lạm dụng thuốc này tại cộng đồng đã làm nó ít được lựa chọn trong điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, nếu tuân thủ việc dùng thuốc theo quy định, azithromycin là một thuốc kinh tế vì có số lần dùng thuốc ít hơn các thuốc khác đối với cùng chủng vi khuẩn nhạy cảm.
https://suckhoetuoitre.com/azi....thromycin-la-khang-s
#suckhoetuoitre

image