Điều cần thiết và chắc chắn phải làm đối với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường tiền mã hóa đó chính là phải chọn 1 sàn giao dịch Bitcoin thực sự tốt. Sau đó đăng ký tài khoản và tiến hành xác minh danh tính. Rồi ngay sau đó là nhà đầu tư có thể thực hiện mua bán coin trên sàn giao dịch tiền điện tử rồi. Xem thêm tại https://imgur.com/user/sangiaodichtienao

image