sàn giao dịch tiền điển tử lớn nhất trên thế giới mà quý vị nhất định phải sử dụng đó chính là sàn Houbi, sàn tièn ảo này cũng có 1 quỹ riêng kiểm soát rủi ro trong trường hợp tài sản của người dùng trên tài khoản bị mất cắp. Vì vậy cho nên các nhà đầu tư rất tin tưởng khi để coin trên ví sàn Houbi trong thời gian dài thay vì cất trên ví lạnh. Xem thêm tại https://vk.com/sangiaodichtienaobitcoin

image