Thoái hóa khớp là bệnh do sụn khớp, đĩa đệm bị lão hóa kèm viêm khiến dịch bôi trơn khớp giảm gây cảm giác đau, cứng khớp, hạn chế vận động

Xem thêm: https://thoatvidiadem.net/thoai-hoa-khop-vai.html

Hashtags: #thoaihoakhop, #thoatvidiadem, #thoaihoakhopgoi, #chuathoaihoakhop, #health