Visa 188 là Visa diện nhà đầu tư dành cho những cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu là 1 triệu AUD tại một tiểu bang/ vùng lãnh thổ của Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh thổ Úc, cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.

Visa Úc 188 Australia tạm trú có thời hạn tối đa 4 năm. Sau thời gian này các bạn có thể tiếp tục ở lại Úc bằng cách nộp hồ sơ xin Visa Úc diện gia hạn với thời hạn tối đa lên tới 2 năm để cải thiện điều kiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ xin định cư chính thức hoặc sẽ làm thủ tục xin Visa thường trú chính thức.
Nguồn: https://hminternational.vn/tin....-tuc/visa-188-uc-die