Vì "thần thái " của Đầu Bếp Việt hãy mặc "Áo Ngành" của chúng ta khi làm việc ?

Mặc Áo Bếp chưa hẳn đã là Đầu Bếp. Nhưng mặc Áo Bếp tạo nên thần thái của 1 Đầu Bếp.

Hãy tưởng tượng một ngày bạn bước vào phòng phỏng vấn xin việc: bạn mặc một bộ đồ tạm gọi là lịch sự, nhưng nhìn sang thằng kế bên thấy nó … full set ngành (áo ngành, quần ngành, giày ngành)… thì bạn tự hiểu cơ hội của mình đã bị giảm đi nhiều rồi đấy.

Vậy nên, nếu bạn quý trọng nghề đầu bếp, quý trọng giá trị của chính bản thân mình, thì hãy mặc "áo ngành" khi vào bếp. Đơn giản – khi đó bạn là đầu bếp. ☺️

Nguồn tham khảo: Chef - Chảo & Lửa ?

image