Trong mùa khô và các dịp Lễ - Tết, công tác phòng cháy chữa cháy rất cần được cộng đồng quan tâm hơn. Từ nhiều năm nay, các cơ quan chức năng đã khuyến cáo hạn chế việc thắp hương, đốt vàng mã tại các khu tín ngưỡng tôn giáo để đảm bảo an toàn cháy nổ. Nhưng khuyến cáo đó sẽ vẫn chưa đủ nếu các công trình công cộng thiếu trang bị hệ thống chữa cháy tự động sprinkler. Bởi nguyên nhân cháy nổ còn có thể xuất phát từ các thiết bị điện, tàn thuốc lá... Trang bị sẵn hệ thống sprinkler là cách tốt nhất để mọi công trình tránh khỏi hậu quả nặng nề do hoả hoạn.

https://hethongbaochayphongchu....achayanphat.blogspot

image
Like