Hiện nay, ngày càng xuất hiện dày đặc nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất với quy mô lớn, khối lượng hàng hóa, vật tư cũng ngày càng nhiều. Các vật tư, máy móc hay dụng cụ sản xuất đều có khả năng gây cháy nổ không vì tính chất bắt lửa thì cũng là hệ thống điện. Từ đó cho thấy, nguy cơ cháy nổ ngay càng cao và tiềm ẩn ở xung quanh ta. Tuy nhiên ý thức của người dân vẫn chưa thực sự cao. Do đó, các cơ quan chức năng đang thực hiện rối rít và cấp thiết việc phòng chữa cháy và ý thức cho người dân.

xem thêm: https://hethongbaochayphongchu....achayanphat.weebly.c

image
Like