Tăng giá trị trái cây xuất khẩu Việt Nam

Xem thêm: https://muabannhanh.com/trai-c....ay-viet-nam/cac-loai

Việc tạo vùng nguyên liệu trái cây lớn không khó. Cái người dân lo là sản xuất ra rồi bán cho ai, còn nếu có đầu ra thì muốn làm theo tiêu chuẩn nào dân cũng có thể làm. Điều này rất cần có sự vào cuộc của các doanh nghiệp nông nghiệp. Nhưng muốn doanh nghiệp đầu tư thì Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ. Bởi đầu tư nông nghiệp là rủi ro, là đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp bỏ tiền ra hỗ trợ nông dân, nhưng chưa biết đến vụ thu hoạch có mua được hàng hóa hay không vì thiên tai, dịch bệnh, thậm chí là cạnh tranh không lành mạnh...

Điều quan trọng thứ hai là phải làm chất lượng cao. Chất lượng cao rồi thì không bán cho thị trường này sẽ có thị trường khác mua. Bao năm nay chúng ta phụ thuộc thị trường Trung Quốc với chất lượng thấp. Nay thị trường Trung Quốc nâng cấp yêu cầu an toàn thực phẩm, điều khó khăn cho nông dân nhưng cũng là cơ hội nâng tầm nông sản trong nước.

#xuatkhautraicay #traicayxuatkhau #traicayvietnam #huyenmuabannhanh #lymuabannhanh #MuaBanNhanh #MBN #VIPMuaBanNhanh

Like