Theo kết quả đánh giá về sự phù hợp của các sản phẩm với tiêu chuẩn môi trường quốc tế, #KASTAMONU đã được tôn vinh tại hạng mục "Nhà máy sản xuất ván sàn gỗ công nghiệp ".
Là nhà phân phối thương hiệu #sàn_gỗ_công_nghiệp_floorpan của nhà máy KASTAMONU, chúng tôi vinh dự được mang đến cho các bản những sản phẩm chất lượng quốc tế.
? FLOORDI.com - Hệ thống phân phối sàn gỗ, sàn nhựa
#KASTAMONU ##sàngỗcôngnghiệpfloorpan #sàngỗchâuâu #sàngỗcaocấp #sàngỗsiêuchịunước

image
image
image