Một ý tưởng hay hơn là đưa từ khóa có liên quan vào phần nội dung mô tả công việc, khiến quảng cáo xuất hiện với tần suất cao hơn trong kết quả tìm kiếm với lý do chính đáng. Xét cho cùng thì có được 50 ứng viên đủ điều kiện và quan tâm đến tin tuyển dụng vẫn tốt hơn là 500 ứng viên mà không đủ năng lực hoặc không muốn làm việc ở vị trí đó. Do vậy để quá trình tuyển dụng thành công, tiếp cận nhiều Cv xin việc, nhà tuyển dụng cũng cần phải có kỹ năng đăng tin, chắt lọc thông tin quan trọng
Xem chi tiết: https://trello.com/hix945
Một số nhà tuyển dụng việc làm hải phòng cảm thấy rằng vì họ cung cấp làm và trả lương cho người lao động nên họ chỉ cần liệt kê tất cả những gì họ cần ở một ứng viên lí tưởng cho vị trí đó và trách nhiệm còn lại là thuộc về người tìm kiếm trong việc thể hiện khả năng của họ ra sao. Điều này chỉ hiểu quả với công ty lớn và nổi tiếng tuyển dụng nhiều vị trí.
Xem thêm: http://www.myjob.vn/
Còn lại các công ty vừa và nhỏ sẽ thấy chiến thuật này không hiệu quả trong thị trường việc làm. Vậy nên dù bạn đang tuyển dụng ở bất kỳ ngành nghề nào từ lao động phổ thông tới trợ lý, quản lý, giám đốc, hay các vị trí nhân viên bình thường như kế toán, nhân viên, biên tập viên...
Xem đầy đủ: https://gab.ai/Hai112

Like