Trước những đánh giá về cơ hội của condotel trong năm 2020, các nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin với dòng sản phẩm này dù chờ đợi sự khởi sắc rõ nét trong pháp lý condotel.

Các rủi ro trong đầu tư condotel chỉ ra pháp lý là một trong những vấn đề quan trọng. Hiện nay chưa có dự án condotel nào được cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản. Pháp lý cao nhất là hợp đồng mua bán condotel khách hàng ký với chủ đầu tư.

https://westlakesgolfvillas.ne....t/tin-thi-truong/qua

image
Like