hạt giống cây hương thảo rất dễ trồng, mọi người có thể tìm mua hạt giống dũng hà nhé. Chất lượng tốt, cây xanh mát, phòng ngừa được sâu bệnh hại. đây là đường link mọi người có thể tìm nhé: https://mangtay.net/san-pham/h....at-giong-cay-huong-t

image
Like