Hạn chế tối đa việc sử dụng nước trong nhà bếp khách sạn. Sử dụng máy rửa bát (nếu có) khi đã đầy, hạn chế tối sủ dụng tủ lạnh, tủ đông với những mục đích không cần thiết. Đây là hành động tránh lãng phí và bảo vệ môi trường hiệu quả tại khách sạn.
Tham khảo thêm: https://kosei.com.vn/eco-frien....dly-giai-phap-than-t
https://my.desktopnexus.com/ko....seivn/#ProfileCommen
#ecofriendlykosei

Like