Hiện nay, số lượng dự án Trần Anh Group triển khai trên thị trường không hề nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh các dự án đứng ra với tư cách là chủ đầu tư thì một số khác được tham gia với vai trò là nhà phát triển.

http://www.phamanhhong.com/202....0/04/tran-anh-group-

Theo dõi các bài viết khác tại:
500px: https://500px.com/anhhongpham0902
About Me: https://about.me/anhhongpham0902
Angle: https://angel.co/anhhongpham0902

image
Like