Bắc Bình Dương kể từ thời điểm nằm trong kế hoạch “dịch chuyển” của tỉnh mới bắt đầu trỗi dậy với những chính sách tích cực, khuyến khích đầu tư phát triển. Bắc Bình Dương đang trong lộ trình trở thành thủ phủ công nghiệp mới của toàn tỉnh.

https://www.truongngocphu.com/....2020/04/bac-binh-duo

Theo dõi các bài viết khác tại:
Minds: https://www.minds.com/davidtruong2012/
Myspace: https://myspace.com/davidtruong2012
Pearltrees: https://www.pearltrees.com/davidtruong2012

image
Like