Hiện nay, Đồng Xoài đang trong quá trình hoàn thiện và tiệm cận với những tiêu chuẩn cao hơn về đô thị, vì vậy, thị trường nhà đất cũng có sự dịch chuyển để phù hợp với quy luật tự nhiên.

https://www.truongngocphu.com/....2020/04/danh-gia-tin

Theo dõi các bài viết khác tại:
Minds: https://www.minds.com/davidtruong2012/
Myspace: https://myspace.com/davidtruong2012
Pearltrees: https://www.pearltrees.com/davidtruong2012

image
Like