Becamex Chơn Thành, Bình Phước là một trong số những dự án Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị tiếp theo được Becamex IDC làm chủ đầu tư, đánh dấu một chiến lược hoàn toàn mới trong việc tận dụng và khai thác hiệu quả quỹ đất của địa phương.

https://www.thitruong.today/bi....nh-phuoc/quy-hoach-b

Xem thêm các bài viết khác của Thị Trường Today tại:
Somebody.iohttp://thitruongtoday.somebody.io/
Storeboard: https://www.storeboard.com/thitruongtoday
StumbleUpon/Mix: https://mix.com/thitruongtoday
Twitter: https://twitter.com/thitruongtoday
Vieww.me: https://thitruongtoday.vieww.me/
Viki.com: https://www.viki.com/users/thitruongtoday/

image
Like