CrystalPalce xin chia sẻ những kinh nghiệm lâu năm cho người mới bắt đầu tổ chức một sự kiện, hội nghị & hội thảo thật chu đáo để không còn phải lo ngại ở các khâu chuẩn bị. Bạn cần nắm chắc các khâu sau trong tổ chức sự kiện, hội nghị & hội thảo : 1 là phải có đề tài cho sự kiện, 2 là lựa chọn địa chỉ hợp lý cho sự kiện, 3 là nên bàn bạc chi tiết chương trình với đầy đủ các diễn giả - dẫn chương trình, 4 là cần có đầy đủ thiết bị cần thiết cho sự kiện, 5 là chú trọng về hình thức đăng ký. Điều cần lưu ý nữa là bạn cần để ý vấn đề quảng cáo cho sự kiện, hội nghị & hội thảo.

https://crystalpalace.vn/goc-t....u-van/to-chuc-hoi-th

image