2 video về cách thông tắc cống chúng tôi ghi lại được trong quá trình làm việc và đi đường. Theo bạn bạn sẽ chọn cách nào để thi công cho nhà mình đây?
http://bit.ly/2VesEhS

image