Thị trường bất động sản Đà Nẵng năm 2018 đã có những bước chuyển biến tích cực rất lớn khi nhiều nhà đầu tư nhận ra được tiềm năng của thành phố này sau khi hàng loạt các dự án lớn đổ tiền ồ ạt tại thành phố phát triển nhất miền Trung này.
https://vi-vn.facebook.com/mua....bannhamattiennhahemt